Bật mí bí mật viết bài chuẩn SEO thu hút người đọc và BOT 2021

Khi nhắc đến SEO thì chắc bạn cũng biết “Nội dung là vua” và trong năm 2021 thì nội dung ngày càng quan trọng hơn, ảnh hưởng đến các yếu tố onpage giúp website của bạn lên top trên Google. Kết  Huỳnh xin chia sẽ với bạn cách viết bài chuẩn SEO, thu hút mà tôi đã đúc kết được sau nhiều năm làm việc.

Title/ Tiêu đề chuẩn SEO

Chỉ có 1 Tiêu đề, có nội dung duy nhất, dài từ 40 – 70 ký tự, hấp dẫn người đọc, phải chứa từ khóa và từ khóa càng gần đầu câu càng tốt

Nên kiểm tra tính duy nhất của tiêu đề. Tìm kiếm trên Google theo cấu trúc: intitle:”tên tiêu đề”

Meta Description/ Thẻ mô tả

Thẻ mô tả có nội dung duy nhất, hấp dẫn, dài từ 140 – 165 ký tự, tóm tắt ý chính của toàn bộ nội dung, chứa từ khóa một cách tự nhiên nhất

Phần này hiển thị hấp dẫn người đọc nhằm tăng CTR, Google không tìm kiếm dựa trên Meta Desc mà chỉ bôi đậm trên kết quả tìm kiếm.

Meta Keywords/ Thẻ từ khóa

Google không còn tìm kiếm dựa trên thẻ từ khóa

Nếu dùng từ khóa thì từ khóa phải có trong tiêu đề và nội dung, có thể dùng single keyword; dùng cả có dấu và không dấu cho bộ máy tìm kiếm khác (nếu muốn)

Heading/ Phân đoạn trong trang

 • Thẻ heading trình bày khoa học như trong định dạng văn bản ở MS Word
 • Các thẻ heading không được giống y chang nhau
 • Các thẻ heading nên dưới 70 ký tự
 • Chỉ dùng 1 H1, H1 có từ khóa, càng gần đầu câu càng tốt
 • Nếu có H2/H3, nên có ít nhất 1 H2/H3 có từ khóa
 • Không nên dùng H4, H5, H6.

ALT Image/ Hình ảnh

 • Hình ảnh chưa xuất hiện trên Internet. Nếu sao chép hình nên cắt xén và đóng dấu logo cho khác.
 • URL Image: nên thân thiện
 • Hình ảnh nên có tên (Image Name) và văn bản thay thế (ALT)
 • Nên có ít nhất 1 hình ảnh có URL Image, Image Name, ALT Image có từ khóa

Text/HTML ratio

Tỷ lệ chữ trong văn bản nên trên 15% thì tốt hơn

Internal Link/ Liên kết nội bộ

 • Nên có dưới 3 internal link cho mỗi bài viết, thuộc tính Dofollow tới trang quan trọng và Nofollow tới trang không quan trọng hoặc trang xấu
 • Chứa các từ khóa cần SEO, trỏ đến các trang chính cần SEO phù hợp
 • Các anchortext phải khác nhau, các URL đich phải khác nhau
 • Các bài chính nên hạn chế Internal link qua trang khác.

Theo Kết Huỳnh

Chia sẻ