Google phát hành bản cập nhật chính yếu ngày 25 tháng 5 năm 2022

Mỗi năm vài lần, Google sẽ cải thiện đáng kể quy trình xếp hạng tổng thể thông qua các lần cập nhật chính yếu. Chúng tôi thiết kế các lần cập nhật chính yếu để tăng mức độ liên quan tổng thể của các kết quả tìm kiếm và làm cho các kết quả này trở nên hữu ích hơn cho mọi người. Hôm nay, chúng tôi phát hành bản cập nhật chính yếu tháng 5 năm 2022. Bản cập nhật này sẽ mất khoảng 1-2 tuần để triển khai xong.

Google phát hành bản cập nhật chính yếu ngày 25 tháng 5 năm 2022
Google phát hành bản cập nhật chính yếu ngày 25 tháng 5 năm 2022

Các bản cập nhật chính yếu là những thay đổi mà chúng tôi thực hiện để cải thiện tổng thể Tìm kiếm và bắt kịp sự thay đổi của môi trường web. Mặc dù không dành riêng cho trang web cụ thể nào, nhưng các bản cập nhật chính yếu có thể tạo ra một số thay đổi đáng chú ý về hiệu suất của các trang web. Như chúng tôi đã trình bày trong hướng dẫn trước đây về những điều chủ sở hữu trang web cần biết về các lần cập nhật chính yếu:

Chúng tôi thông báo về các lần cập nhật chính yếu có phạm vi rộng vì những thay đổi này thường tạo ra ảnh hưởng đáng chú ý trên diện rộng. Một số trang web có thể tăng hoặc giảm hiệu suất trong thời gian cập nhật. Chúng tôi biết những người có trang web bị giảm hiệu suất sẽ tìm cách khắc phục tình trạng này. Chúng tôi không muốn họ phải lãng phí công sức để giải quyết không đúng vấn đề. Thậm chí, có thể là không hề có vấn đề cần giải quyết.

Việc một số trang có thể có hiệu suất kém hơn sau những lần cập nhật chính yếu là điều bình thường. Những trang như vậy không vi phạm nguyên tắc quản trị trang web và cũng không chịu biện pháp xử lý theo cách thủ công hay thuật toán như những trang vi phạm nguyên tắc. Trên thực tế, các lần cập nhật chính yếu không nhắm vào trang hay trang web cụ thể nào. Thay vào đó, những thay đổi này chỉ nhằm mục đích cải thiện tổng thể cách hệ thống của chúng tôi đánh giá nội dung. Những thay đổi này có thể cải thiện hiệu suất của một số trang mà trước đây chúng tôi xếp hạng chưa tương xứng.

Chúng tôi sẽ cập nhật lại bài đăng trên blog này để xác nhận rằng việc phát hành bản cập nhật chính yếu tháng 5 năm 2022 đã hoàn tất. Nếu có ý kiến phản hồi nào về bản cập nhật chính yếu tháng 5 năm 2022 thì bạn có thể đăng trong chuỗi bài đăng này trên diễn đàn.

Theo Danny Sullivan, Chuyên viên quan hệ công chúng của Google Tìm kiếm

Nguồn: Google Search Central Blog

Chia sẻ