Cho phép Contributor – Cộng tác viên upload ảnh trong WordPress

Gần đây, tôi bắt đầu chấp nhận bài đăng của cộng tác viên trên SieuSao.vn, và một trong những vấn đề đầu tiên tôi gặp phải vấn đề với một người sử dụng đã đăng ký với vai trò là người đóng góp không thể tải lên hình ảnh.

Bạn có đang gặp phải vấn đề này không? Dưới đây là cách giúp tôi khắc phục bài toán này, và bạn cũng có thể Kích hoạt Media Upload cho User Role Contributor

Sử dụng Code

Nếu bạn cảm thấy thoải mái trong việc chỉnh sửa file PHP, thì cách dưới đây được khuyến khích.
Đăng nhập vào hosting WordPress của bạn, và mở cPanel >> File Manager
Chuyển vào thư mục theme và thêm dòng code sau đây trong file functions.phpLưu ý : trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, hãy sao lưu các tập tin trước khi sửa đổi.

//Let Contributor Role to Upload Media
if ( current_user_can(‘contributor’) && !current_user_can(‘upload_files’) )
add_action(‘admin_init’, ‘allow_contributor_uploads’);
function allow_contributor_uploads() {
$contributor = get_role(‘contributor’);
$contributor->add_cap(‘upload_files’);

}

Lưu file và kiểm tra bằng cách đăng nhập một user với vai trò contributor. Bạn sẽ thấy nút “Add media” hoặc có chức năng tải lên các hình ảnh.

Sử dụng WordPress Plugin

Nếu bạn không muốn sửa trực tiếp vào tập tin, bạn có thể sử dụng cách cài đặt plugin. Plugin User role editor sẽ giúp bạn sửa quyền người dùng một cách thuận tiện mà không cần biết lập trình WordPress

Sử dụng WordPress Plugin
Sử dụng WordPress Plugin

Trước tiên , bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin.

  • Nhấn vào Users >> User role editor
  • Chọn vai trò là Contributor
  • Chọn “upload_files” từ danh sách capabilities và nhấn nút Update.
nhấn nút Update
nhấn nút Update

Hành động này sẽ thêm quyền upload files cho phép người dùng trong nhóm contributor có thể tải tệp vào WordPress.

Nguồn Hoàng Web
Chia sẻ