Tích hợp cổng thanh toán VNPay vào Woocommerce

Chia sẻ hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán VNPAY cho website Woocommerce của bạn. Với VNPay bạn có thể cho phép khách hàng sử dụng thẻ/tài khoản ngân hàng, công nghệ thanh toán bằng mã QR (QR Code) trên ứng dụng Mobile Banking để thanh toán các giao dịch.

Tích hợp cổng thanh toán VNPay vào Woocommerce
Tích hợp cổng thanh toán VNPay vào Woocommerce

Chuẩn bị

 • Đăng ký tài khoản sandbox VNPAY: http://sandbox.vnpayment.vn/devreg/
 • Tải xuống plugin cho WordPress: tại đây.

Cài đặt

 1. Cài plugin file nén ở phần cài mới plugin hoặc tải các tệp plugin lên thư mục /wp-content/plugins/ .
 2. Kích hoạt plugin thông qua màn hình \Plugins\’ trong WordPress.
 3. Chuẩn bị các thông tin và lưu ý sau.
  • Enable/Disable: Bật / Tắt plugin. Nếu bị vô hiệu hóa, Website sẽ không hiển thị
  • VNPAY trên trang thanh toán.
  • Tiêu đề: Tiêu đề hiển thị cho khách hàng chọn phương thức thanh toán.
  • Mô tả: Hiển thị mô tả khi bạn chọn loại thanh toán là VNPAY.
  • Url Pay: Url khởi tạo giao dịch sang VNPAY(VNPAY Cung cấp).
  • Terminal ID: Mã website của merchant trên hệ thống của VNPAY. Ví dụ: 2QXUI4J4.
  • Secret Key: Chuỗi bí mật sử dụng để kiểm tra toàn vẹn dữ liệu khi hai hệ thống trao đổi thông tin (checksum)
  • Success Page: Trang VNPAY trả về khi khách hàng thanh toán thành công, Show kết quả thanh toán cho KH
  • Locale: Ngôn ngữ thanh toán khi sang cổng thanh toán VNPAY

Cấu hình

Đi tới Woocomerce->Settings->Checkout(Payment)->VNPAY

Cấu hình
Cấu hình

1. Cấu hình các phần liên quan cho Plugin VNPAY.

Cấu hình các phần liên quan
Cấu hình các phần liên quan

2. Trong quá trình thanh toán, Khách hàng có thể chọn Thanh toán qua VNPAY

Khách hàng có thể chọn Thanh toán qua VNPAY
Khách hàng có thể chọn Thanh toán qua VNPAY

3. Khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán của VNPAY, nơi họ sẽ chọn ngân hàng và thực hiện thanh toán

chọn ngân hàng và thực hiện thanh toán
chọn ngân hàng và thực hiện thanh toán

4. Các Trạng thái của đơn hàng khi KH thực hiện thanh toán

KH mới khởi tạo giao dịch sang VNPAY Chưa thanh toán

Chưa thanh toán
Chưa thanh toán

Thanh toán thành công qua VNPAY

Thanh toán thành công qua VNPAY
Thanh toán thành công qua VNPAY

Giao dịch lỗi

Giao dịch lỗi
Giao dịch lỗi

Chú Ý: Merchant không tự ý cập nhật trạng thái giao dịch bằng tay

Nguồn VNPAY

Chia sẻ